Debatt

Hva er intimregi?

Kunstnerisk arbeid handler om å flytte grenser.

Intimregi. Et nytt, merkelig og tvilsomt ord. Det dukket opp i debatten om intimkoordinatorer fordi Jeff Pedersen i sitt tilsvar til mitt innlegg 21. februar nå kaller det intimregissører. Uansett, hva er det egentlig? Hvordan blir man det, hva kreves av kunnskap og kompetanse, hvor lærer man det og av hvem? Det kommer ikke frem noe sted, og er en av grunnene til min skepsis. Hva er det en intimregissør kan som en regissør ikke kan?

Jeg misforstår ikke funksjonen beskrevet i Morgenbladets første artikkel 7. februar. Men jeg stiller meg tvilende til begrepet, som om intimscener er noe helt annet enn andre scener i et stykke som kan handle om sykdom, galskap, mishandling, drap, sorg og død. Vi har ikke koordinatorer til dette. Det er ikke annerledes å regissere slike scener enn en intimscene. Hovedgrunnen til at jeg tviler på denne funksjonen er kompetansen og kunnskapen, dernest at teater ikke er virkelighet. Derfor må en fysisk intim scene ha et kunstnerisk uttrykk og ikke bygges på et skjema.

Ingen skal presses over egne intime grenser. I mine 50 år som skuespiller og instruktør har jeg ikke opplevd det, eller vært vitne til det. Jeg har utført slike scener og regissert dem. Om det skjer er det uhørt og beklagelig. Hvis skuespiller og instruktør ikke er komfortable med å ta opp problemer (som Pedersen påstår), undersøke situasjoner og roller, dele erfaringer, så har ikke kunstnerisk arbeid mye hensikt.

Maktmisbruk med seksuelle elementer tar jeg selvsagt sterk avstand fra. Intimkoordinatorer er en voksende bransje i USA, sies det. Nå har USA et dobbeltmoralsk forhold til seksualitet, uavhengig av metoo, men intimkoordinatorer har dukket opp i kjølvannet av bevegelsen. I grunnen er det underlig at seksualitet og intimitet fremdeles er så vanskelig og tabubelagt i 2020, mer enn andre temaer.

En intimregissørs jobb er å finne ut hva den enkelte skuespillers grense er, hevder Pedersen. Hvis jeg var den skuespilleren ville jeg blitt provosert om andre skulle finne ut hva mine grenser er. Det er bare jeg som vet og skal vite det. Det betyr ikke at de ikke kan endre seg, i en positiv og kreativ sammenheng mellom skuespiller og instruktør. Kunstnerisk arbeid handler om å flytte grenser.

Morten Borgersen