Debatt

Skiløperens klimaansvar

Bli med på dugnaden, så kan vi fortsette å møtes i skisporet.

[object Object]

Ski Tour 2020 hadde dedikert den dyreste sponsorplasseringen til klimaorganisasjonen Protect Our Winters og dermed klimasaken, og vi heier på storaktørenes klimaengasjement, men ser frem til den etterlengtede sprinten fra alle skiløpere for å redde vinteren. Også anlegg, klubber og foreninger kan ta tak. Vi kan ikke rette opp snømangelen med å gjøre mer av det som førte til problemet i første omgang: uvettig forbruk av drivstoff og annen energi.

Vi vet det godt; livsstilen vår er en av årsakene til problemet, og den gjengse norske snøsportentusiast ligger i utslippstoppen. Reising til snø og fjell, brøyting av skiløyper, prepping av bakker og produksjon av kunstsnø krever mye drivstoff, kjemikalier og elektrisitet.

Lag og foreninger må legge press på forbund og anlegg. Vi kjører preppe- og anleggsmaskiner på diesel, det er liten grad av miljøsertifisering i bransjen og anleggene driver aktiviteter på dieselaggregat. Forbundenes aktiviteter møter kritikk for dårlig sortering og for forsøpling, og alpinanleggene tar heller ikke miljøansvar. Vi har til gode å se ordentlig gode miljøløsninger for drift i norske alpinanlegg, mens svenskene satser fossilfritt. Skiforbundet og Alpinanleggenes Landsforbund bør ligge fremst innen klimatiltak med tanke på varen de selger.

Unødvendig løypekjøring bidrar til utslipp og trått føre. Sist oppkjørte løype på skisporet.no betyr ikke nødvendigvis beste føre, det betyr bare at man kjører hver dag, uavhengig av om det er behov. Et sanntidssystem bygget på publikumsbasert tilbakemelding, hvor brukere kan melde om slitte eller gjenblåste spor, ville gi oss en mer klimavennlig løypeoppdatering. I dag prepper løypemaskiner for grønn farge hver dag, hvilket er langt fra en grønn løsning.

Produksjon av kunstsnø krever mye vann og energi. I Frankrike så vi i år skrekkeksempler med at snø fraktes med helikopter – et vitne om at økonomi er eneste driftsparameter. Fornuftig produksjon av kunstsnø handler om å produsere nok, på riktig tidspunkt. Er man ivrig, tåler man å gå flere runder eller kortere bakke. Leverandører av løyper og bakker vil skjønne hvor mye penger som kan spares på diesel og strøm.

Snøsportentusiaster reiser mye, men de kan reise mer kollektivt, og samkjøre mer, som i årets Ski Tour. Fine eventyr kan finne sted lokalt og her gjelder det samme som i annen bærekraftig turisme; reis kortere og bli lengre.

Mange klimatiltak handler om normalt, norsk folkevett. At vi er blitt rikere betyr ikke at vi kan sløse med strøm, diesel eller tid. Det haster om vi skal ha fremtidige vintre. Bli med på klimadugnaden, så kan vi fortsette å møtes i sporet!

Brita Staal

Rådgiver for klima- og bærekraftsstrategi i privat og offentlig sektor, Climate Reality Leader og internasjonal koordinator for klimaorganisasjonen Protect our Winters (POW)

Tormod Lien

Skiløper, Birkebeiner og rådgiver hos miljømerket Svanen

Mer fra Debatt