Debatt

Ikke om, men hvordan

Diskusjonen om digitalisering i skolen bør ikke være et ja-nei-spørsmål, men bør handle mer om hvordan det kan gjøres på en god og pedagogisk måte.

Gaute Brochmann skriver (Morgenbladet.no 20. april) at han er redd erfaringene fra koronakrisen ikke må bli et påskudd for digitalisering av skolen som sådan. Men for en ganske stor elevgruppe er digitalisering veien inn til annen læring gjennom bruk av datahjelpemidler som for eksempel lese- og skrivestøttende teknologi.

Det er riktig at digitale læremidler har begrensninger, og det er riktig at et nettbrett ikke nødvendigvis gjør barn selvgående, men tvert imot f​orutsetter ganske mye oppfølging. Dårlige argumenter som at det er «det er gøy», «motiverende» og «lettvint» er ikke nok.

Digitalisering i skolen må kanskje begrunnes bedre, og det må i hvert fall ha et helt tydelig fokus på å være ledsaget av god pedagogikk. Men Brochmann går fra grøft til grøft når han skriver at papir og blyant er bedre teknologi enn digitale notatbøker for små barn og at det er enklere å konsentrere seg om å lese en lengre tekst på papir enn på en skjerm. Dette er også ganske lettvint og ikke særlig godt begrunnet i forskning.

Det stemmer at det finnes noen studier som finner at det er lettere å lese på papir enn på skjerm. De har derimot ikke sett på mulighetene digitalisering gir for elevene med lesevansker. Noen elever klarer ikke å nyttiggjøre seg av trykket tekst, og for dem er det åpenbart at digital tekst er mer lesevennlig.

Det burde vært forsket mer på hva som bør ligge til grunn for god pedagogisk bruk av IKT. Det er mye mer interessant å diskutere hvordan digitalisering kan gjøres på en god måte, enn om man i det hele tatt skal ha digitalisering.

Skolen kommer ikke til å bli heldigital. Vi kommer ikke til å ha hjemmeskole alltid. Digitalisering av skolen er vanskelig og har både fordeler og ulemper. Men at det er noe å lære, det er helt sikkert. Forhåpentligvis har mange lærere lært at noen former for tilrettelegging faktisk er ganske enkelt. Det er enkelt å vise elevene at de kan få lest opp tekst. Det er enkelt å si til elevene at de kan diktere inn besvarelsen sin. Det er enkelt å gi elevene lydbøker.

Og for elevene som mottar slike tilpasninger, er det helt avgjørende.

Caroline Solem