Debatt

Ut med språket, Fuglestad

Om du ikke kommer med noen konkrete eksempler på våre «usannheter», ber vi deg trekke dine beskyldninger tilbake.

I en artikkel i Morgenbladet 30. april ble undertegnede intervjuet under overskriften «– Kunstfeltet har ikke skjønt hvor alvorlig det er at folk opererer i skatteparadis». Artikkelen tar utgangspunkt i at vi allerede i 2016 varslet om Nicolai Tangen og Henrik Syses involvering i skatteparadis. Dette skjedde blant annet i forbindelse med de omstridte planene om utbygging av Kunstsiloen som skulle vise Tangens kunstsamling.

Fra første stund er vi blitt møtt med beskyldninger om «insinuasjoner», «konspirasjonsteorier», «usannheter» og «mistenkeligjøring» uten at dette er dokumentert med konkret eksempel en eneste gang. Dette blir gjentatt til kjedsommelighet nok en gang av Henrik Syse, Arvid Grundetjøn og Reidar Fuglestad i samme nummer av Morgenbladet.

Halvor Fjermeros trekker frem hvordan tidligere ordfører og styreleder i Ako Kunststiftelse Arvid Grundetjøn ble påspandert en firedagers gratistur på Tangens yacht i oktober 2016 til en verdi av 440 000 kroner. Grundetjøn prøver å snakke seg vekk fra dette, men det interessante er at Tangen i Fædrelandsvennen 8. februar 2018 beklager det hele og sier: «Ja. Det med seilbåten var dumt gjort av meg, og jeg tar all skyld».

Særlig grov er administrerende direktør i Sørlandets Kunstmuseum, Reidar Fuglestad, som sier dette: «– Utsagnene her føyer seg inn rekke av mange usanne påstander og spekulasjoner om arbeidet vi gjør og prosjektet vårt». Vi spør derfor Fuglestad: Hva er konkret usant i det vi sier i oppslaget i Morgenbladet? Ut med språket, Fuglestad: Om du ikke kommer med noen konkrete eksempler på våre «usannheter», ber vi deg trekke dine beskyldninger tilbake.

Øyvind Andresen

Halvor Fjermeros

Mer fra Debatt