Debatt

Ubåten U-864 må heves

Blandingen av ammunisjon og kvikksølv på havbunnen utgjør en gigantisk miljøbombe.

Den tyske ubåten U-864 ble senket av den britiske ubåten HMS Venturer 9. februar 1945. U-864 ble delt i to og besetningen på 73 omkom. Vraket ble oppdaget av Sjøforsvaret i 2003. Vrakseksjonene ligger i dag på 150 meters dyp, omtrent fire kilometer vest for Fedje i Nordhordland.

Da U-864 ble senket, var den på vei til Japan med personell og materiell til japansk krigsindustri. Ubåten var blant annet lastet med 67 tonn kvikksølv i beholdere sveiset fast til lastekjølen. I dag er 65 tonn i lastekjølen, mens tre tonn ligger spredt rundt på sjøbunnen. I tillegg var ubåten lastet med ammunisjon og våpenteknologi, samt seks torpedoer.

Denne miksen av ammunisjon og kvikksølv utgjør en gigantisk vannmiljøbombe. Spørsmålet om «hev» og «tildekk» har nå pågått i 17 år, og vært preget av trenering og redsel for å feile. Norges Miljøvernforbund mener at det kun finnes en lovlig fremgangsmåte: U-864 må heves og sjøbunnen må renses for kvikksølv og ammunisjon. Tildekking strider mot EØS-avtalen (vanndirektivet, deponidirektivet, avfallsdirektivet og kvikksølvforordningen), OSPAR og Minamata-konvensjonen.

Noe forurenset masse virvles opp eller lekker ut i forbindelse med arbeidet, det må aksepteres. Mange tror at torpedosprengstoff og annen ammunisjon er ustabilt. Forsvarsmateriell har avgitt sin endelige rapport. Den er krystallklar på at det er ingen risiko forbundet med å håndtere torpedoer og ammunisjon. Levningene må ivaretas på en respektfull måte, men hensynet til mennesker og miljø må gå foran hensynet til krigsgrav.

Rune Birger Nilsen