Debatt

Kommuner er også merkevarer

Vil du anbefale venner eller familie å begynne å jobbe i en etat alle har et utelukkende dårlig inntrykk av?

I Morgenbladet 3. juli skriver Martin Gedde-Dahl at arbeidet med omdømmebygging i offentlig sektor er unødvendig. Med det ignorerer han det faktum at offentlig sektor er konkurranseutsatt i et viktig marked: arbeidsmarkedet.

Martin Gedde-Dahl er ikke nådig i sin kritikk av arbeidet med visjoner og verdier i offentlig sektor, og mener ikke bare at det er unødvendig, men også en fare for demokratiet og ytringsfriheten. Jeg lar poeng nummer to ligge, for det kan i stor grad stemme. Førstnevnte er, derimot, en grov forenkling. En årsak til at offentlige etater er merkevarer, er at de kjemper med andre private merkevarer om de beste hodene og hendene.

Jeg jobber selv med faget med det, beklageligvis, engelske begrepet «employer branding». Det handler om å bygge merkevarer av arbeidsgivere, slik at kandidater kan få et godt – og troverdig – inntrykk av en arbeidsplass.

Dersom offentlig sektor prøver å lokke til seg de flinkeste kandidatene med lovnader om faglighet, rettssikkerhet, hensyn til berørte parter og fremfor alt flertallsstyre, er jeg usikker på hvor mange søknader de vil få. Det kan hende kandidater synes det fremstår hakket mer spennende å ta vare på alt vi har og alt vi er i Forsvaret, få utløp for sin nysgjerrighet i AF Gruppen eller ha en god forståelse for hvorfor de står opp om morgenen i DNV GL (ingen av dem er kunder av meg, forresten).

Så jo, Martin: Kommuner, skoler og etater er merkevarer de også. Det er et poeng i seg selv at befolkningen har et best mulig inntrykk av dem. Vil du anbefale venner eller familie å begynne å jobbe i en etat alle har et utelukkende dårlig inntrykk av?

Jeg skal dog gi deg rett i at det ikke er god omdømmebygging å kneble all kritikk fra sine medarbeidere.

Hans Petter Stub

Head of employer branding, Whydentify