Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Grådige selskaper okkuperer byers fellesrom

Magne Brekke Rabben forstår åpenbart ikke hvorfor byboere over hele verden protesterer mot elsparkesyklene.

[object Object]

Magne Brekke Rabben raljerer i Morgenbladet 18. september på opplagt vis over bakstreverne som i disse dager gjør opprør mot elsparkesykler. Rabben mener disse ikke forstår at vi befinner oss i «en ny transportrevolusjon».

I juli grunnla jeg facebookgruppen «La oss ta fortauene tilbake». Vi protesterer mot utleieselskap på jakt etter finansiell gevinst, som har okkupert byers fellesrom i mange land, uten å spørre om lov og ofte i strid med lokale folkevalgtes ønsker. Rabben trekker en søkt parallell til motstand mot velosipeder, men jeg regner med at disse ikke ble utplassert i tusentall i Christianias gater den gang.

Rabben skriver: «Den som ønsker seg tilbake til 2018 og en verden uten elsparkesykler, må huske at de rundt 13000 som er utplassert i Oslo i dag, står der fordi de har kunder som vil bruke dem.» Saken er at utleieselskapene i Oslo sliter økonomisk etter å ha utplassert for mange elsparkesykler i jakt på markedsandeler for å imponere investorer og forsvare oppblåste aksjeverdier.

Overetableringen har utløst en frustrasjon i Oslos befolkning som Rabben burde ha større respekt for. Ni av ti mener at dagens ordning ikke fungerer, åtte av ti at det er blitt farligere å være fotgjenger etter at utleie av elsparkesyklene kom, og to av tre vil ha dem fjernet fra byens fortau og gangveier.

I fjor tok Paris et oppgjør med utleierne. Antallet elsparkesykler ble redusert fra 40 000 til 15 000. Parkering der skjer nå etter samme regler som gjelder for bil og motorsykkel. København har satt en grense på 3000. Likevel skapte disse så mye irritasjon at det nå er flertall i bystyret for å forby utleie, fra bysentrum helt ut forbi broene.

I andre land har man skjønt at elsparkesykler er motorvogner. I Los Angeles skal du ha sertifikat eller kjørebevis, du må ha forsikring, du må være minst 16 og du kan kun kjøre på vei, med maksfart 25 km/t. Du får ikke kjøre på fortau i Tyskland, Danmark, Finland, Nederland, Spania eller Østerrike. Det går helt sikkert bra med «transportrevolusjonen» om elsparkesyklene må ut i vei her også.

«La oss ta fortauene tilbake» vil ha slutt på at elsparkesykler kjører slalåm blant gående på fortau, i toppfart på seks meter i sekundet, mens brukeren plinger og roper for å jage fotgjengerne som er i veien.

Jeg forundres over sykkelhistorikere eller miljøvernere som innbiller seg at elsparkesykler representerer et ubetinget gode for miljøet. Det står over 7000 utrangerte utleie-elsparkesykler på VOIs skrotlager i Ole Deviks vei. Den som tipset oss, sa de holdt 30 dager i snitt, før de ble hivd inn på lageret.

«La oss ta fortauene tilbake» mener utleieselskapenes rå fremferd også er til skade for miljø og trivsel i byen. Vi vil ha trygge og åpne fortau, der kjøretøy beveger seg som definert i lovverket, «i tilnærmet gangfart». På lengre sikt vil dette fremtvinge bedre sykkelveier i byen, på kort sikt vil det fjerne elsparkesykler fra fortau og gangveier – og fotgjengerne, de mykeste og mest miljøvennlige av alle trafikanter, vil få det bedre.

Stein Leikanger