Debatt

Formuesskatten er ikke særlig omfordelende

Vi må akseptere at det finnes nordmenn som eier og driver bedrifter. Går de bedriftene bra, øker formuene.

Kun for abonnenter