Debatt

Hva skjer med kunstens rolle om man høvler bort all motstand?

Khio-debatten har vist at det ikke alltid er takhøyde for å utdanne kunstnere som skaper av sitt eget hjerteblod.

Kun for abonnenter