Debatt

Regjeringa omstiller Noreg også under krisa

Etter koronakrisa er ikkje målet at vi skal tilbake til det gamle – vi skal inn i det nye.

Kun for abonnenter