Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Forskuttert erfaring

Nåtiden er ikke historiens endestasjon.

Terje Tvedt skriver forbilledlig om viktigheten av historiens lange linjer som motvekt til «nåtidstyrraniet». Han viser samtidig til hvordan hver tids forsøk på å skrive verdenshistorie selv har blitt historie – utdatert og anakronistisk. Tvedt forsøker å finne en vei ut av samtidsbundet historieskrivning gjennom forskningsstrategier der han eksplisitt søker å distansere fortolkningene fra noen av samtidens dominerende historieoppfatninger. Det er fint, men det gjør neppe Tvedt noe mindre samtidsbundet: Når et historiesyn blir anakronistisk så er det fordi menneskeheten har kommet seg videre, gjennom nye refleksjoner ja, men først og fremst gjennom å erfare og leve ut historien gjennom stadig nye samtider. Denne erfaringen kan ikke forskutteres, like lite som all verdens refleksjon og selvransakelse i førsteåret på et universitetsstudium ikke kan forskuttere den kunnskapen og erfaringen som man vet man vil ha i den andre enden av studiet.

Tor Austigard