Debatt

Ribbas skyggeside

Ville ribbesalget gått like bra om forbrukerne hadde forstått hva grisene blir utsatt for?