Debatt

Wigs forslag vil rødmerke mye kvalitativ forskning

Et svanemerke for god og troverdig forskning bør innbefatte mer enn en kvantitativ tilnærming til nøytralitet.