Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

For lave ambisjoner for kvalitativ forskning

Å spille med åpne kort er en nøkkelbetingelse for legitimitet og troverdighet hos den befolkningen som betaler for oss samfunnsforskere.

Kun for abonnenter