Debatt

For lave ambisjoner for kvalitativ forskning

Å spille med åpne kort er en nøkkelbetingelse for legitimitet og troverdighet hos den befolkningen som betaler for oss samfunnsforskere.