Debatt

Data uten fortolkning er tomme

Ulike forskningstradisjoner har ulike mekanismer for kvalitetssikring.