Debatt

Tolkning uten data

Hvorfor holder Sletner og Lien igjen?