Debatt

Vi kan ikke gjemme oss bak personvern

Det er gode grunner til at diskusjoner om forskningsetikk ikke bør forgå i avisen, skriver Ola Gunhildrud Berta.

Kun for abonnenter