Debatt

Gi politiet et digitalt løft

Riksrevisjonen roper varsku: Datakriminaliteten øker, men politiet mangler kunnskap og folk til å etterforske den.