Debatt

Gorman og stråmannen om «lik bakgrunn»

Kva omsettar og gjendiktar vil ikkje forsøke å bli seg medviten sine blindsoner?