Debatt

Realpolitikk, prinsipper og konsekvens

Selvbestemmelsesrett har aldri vært en verdi som trumfer alle andre hensyn.