Debatt

Danning må ha mennesket som mål

Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.