Debatt

Ekspertforakt og historieforfalskning i personverndebatten

Wathne maner frem fiendebilder basert på usannheter og avslører en manglende forståelse av hvordan man arbeider med personvernproblemstillinger, skriver Eivind Arvesen.