Debatt

Datatilsynet bør ikke få lukke debatten om personvern

Det er ikke noe som tyder på at personverneksperter er bedre skikket til å veie fordelene og ulempene enn oss andre.