Debatt

Usaklig fra koronakommisjonens leder

Stener Kvinnsland har sin egen opplevelse av virkeligheten og uttaler at han ikke har sett det som relevant å gjøre grundigere undersøkelser av intensivkapasiteten.

Kun for abonnenter