Debatt

Mentor medier er til for avisene de eier. Ikke omvendt

Vi oppfordrer aksjonærene til å stemme ned forslaget om å øke stemmerettsbegrensningen.

Vi er takknemlige for å jobbe i et mediekonsern som ikke styres av de største eierne. I Mentor Mediers vedtekter er det en såkalt stemmerettsbegrensning. Den er satt på fem prosent, og gjør at ingen eiere kan stemme for mer enn fem prosent av aksjene på generalforsamlingen.

Dette er en rettferdig måte å tøyle markedskreftene på, som sikrer reell medbestemmelse for alle eierne. Vi mener det er et gode at eiermakt spres på mange forskjellige eiere. Det tvinger selskapet til å finne forlik som er bredt forankret blant eierne. Vi vil at småeiere, som for eksempel Frelsesarmeen, Diakonhjemmet eller Redaksjonsklubben i Vårt Land, også i fremtiden skal ha reell innvirkning. Vi tror at avisene blir bedre hvis et bredt spekter av meninger har definisjonsmakt over de meningsbærende avisene. Dette er også den beste måten å ivareta mediemangfoldet i Mentor og dermed i norske medier.

På konsernets generalforsamling på torsdag foreslås det å endre stemmerettsbegrensningen fra fem til femten prosent. Det vil samle makten hos de største eierne. Det er et brudd med en styringskultur som har dype røtter i organisasjonen.

Mentor Medier har røtter tilbake til 1945, og er ansvarlig for tre av de viktigste meningsbærende avisene i Norge. Blant eierne er det organisasjoner og privatpersoner som har hatt aksjer siden da. De eier ikke aksjer for egen berikelse, men fordi eierskapet har en «ideologisk» verdi for dem. Deres mulighet til påvirkning blir sterkt svekket hvis stemmerettsbegrensningen fjernes.

På Mentors nettsider står det at «Vi har en konsernstruktur som sikrer den enkelte virksomhets verdimessige og ideologiske særpreg, samtidig som virksomhetene står sterkere sammen enn hver for seg.» Med denne formuleringen følger det et ansvar for å fordele påvirkningen innad i konsernet.

Mentor er til for avisene de eier. Ikke omvendt. I selskapets formålsparagraf står det at selskapets viktigste oppgave er å gi ut Vårt Land. I forlengelse av dette tolker vi også inn de andre meningsbærende avisene Mentor nå eier. Det viktigste for selskapet bør derfor være å gi ut disse avisene på best mulig måte. Da er det viktig å finne en balanse mellom å belønne eierne og å gi avisene den friheten de trenger for å bli best mulig. Det handler om å balansere den gamle klisjeen børs og katedral.

Selskapet dras nå for langt mot børs. I november ble Mentor notert på beg-listen, en underliste heleid av Oslo Børs. I mars kjøpte Polaris Media 12 prosent av aksjene i Mentor Medier, med det ble de største eier i et selskap fullt av småaksjonærer. Samtidig ble det undertegnet samarbeidsavtaler mellom mediegiganten Polaris og Mentor. Dette er en samarbeidsavtale vi fortsatt vet svært lite om.

I sakspapirene til generalforsamlingen skrives det at stemmerettsbegrensning er «ytterligere aktualisert i forbindelse med at Polaris Media har kjøpt seg inn som største aksjonær». Vi stiller oss spørsmålet om hva som er poenget med en stemmerettsbegrensning, hvis den skal tilpasses største minoritetseiers ønske? En stemmerettsbegrensning er verdiløs hvis den skal tilpasses den til enhver tid største eieren. Da er det i realiteten ingen begrensning.

Mentor Medier bør fortsette å være en eier som gir redaksjonene stor grad av selvråderett. Vi frykter at en fjerning av stemmerettsbegrensningen gir eierne makt til å skvise mer ut av avisene og at høyere utbyttekrav fort kan bli en konsekvens. Vi tror avisene blir dårligere hvis kortsiktig profitt får bli førende for vårt oppdrag.

Vi ser ingen grunn til å endre noe som fungerer godt, og er mot at stemmerettsbegrensningen i Mentor Medier økes fra 5 til 15 prosent. Vi oppfordrer aksjonærene til å stemme ned dette forslaget.

Mer fra Debatt