Debatt

Klima og miljø: Equinor bør ta del i grønn omstilling.

Det er ikke en motsetning mellom mer stat eller mindre marked.

Kun for abonnenter