Debatt

Arkitekturopprørets kritikk av fasadeestetikk tar lett på helheten

Men selv vårt øverste politiske nivå mangler en helhetlig tilnærming til hva det vil si å skape et sted.