Debatt

Misvisende om FHI og covid-19 blant innvandrere.

Hva som forklarer overrepresentasjonen i smitte og sykehusinnleggelser blant ulike innvandrergrupper, har ikke et entydig svar.

Korona teststasjon, fotografert ved Adamsstuen d. 09.03.21.

I sitt intervju med professor og overlege Tom Hemming Karlsen fredag 7. mai gjengir Morgenbladet en misvisende beskrivelse av Folkehelseinstituttets siste rapport om covid-19 blant innvandrere i Norge. I denne rapporten har vi undersøkt betydningen av en rekke sosioøkonomiske forhold.

Tom Hemming Karlsen antyder at vår rapport bereder grunnen for å hevde at «visse befolkningsgrupper slumser med håndvask og andre smitteverntiltak». I diskusjonsdelen i vår rapport tar vi kort opp spørsmålet om etterlevelse av smittevernråd, deriblant håndvask. Vi påpeker eksplisitt at vi har liten tro på at dårlig etterlevelse er en vesentlig forklaring på høy smitte i innvandrerbefolkningene – forskningen vi kjenner til tyder ikke på det. Hva som forklarer overrepresentasjonen i smitte og sykehusinnleggelser blant ulike innvandrergrupper, har ikke et entydig svar. Som vi beskriver i vår rapport, ser vi at svært mange forskjellige årsaker virker sammen på kompliserte måter.

I rapporten gjør vi en kort vurdering av det vi anser er de beste mulige delforklaringene. Et av forholdene vi nevner kort, er genetikk. Vi er enige i Karlsens innspill om at genetikk kan være en medvirkende faktor som muligens kan forklare noe av overrepresentasjonen i alvorlig sykdom i enkelte grupper. Det betyr at genetikk er en av svært mange faktorer som spiller inn. For en noe mer utdypende redegjørelse av dette punktet henviser vi til vårt tilsvar på Karlsen, Rana og Yaqubs innlegg i Aftenposten.

Mer fra Debatt