Debatt

Navlebeskuende avis

I en fyldig artikkel i Morgenbladet 14. mai ramser et utvalg lokale eksperter opp fjerning av rentefradrag, skatt på fordel av å eie bolig, utbygging av hager og golfbaner, ikke-kommersiell utbygging, markedsregulering og flytting av kommunegrense som tiltak som vil kunne skape et etterlengtet(?) boligkrakk.

I en bisetning nevnes at forslagene «fokuserer på Oslo fordi det er her boligproblematikken er mest akutt». Greit, da bør det nevnes at i tillegg til oljesmurt reallønnsvekst og fallende rentenivå er årsaken til denne «problematikken» at Oslo de seneste tiårene er velsignet med dobbelt så sterk sysselsettingsvekst som resten av landet, i snitt omtrent 2 prosent årlig vs 1 prosent. En fjerdedel av landets statsansatte, 70 000 personer, jobber nå i Oslo – én statsansatt per femte boenhet. Hvis ekspertene løfter blikkene sine og slipper gjennom en tanke eller to, ser de at det mest opplagte tiltaket er å flytte statlige forvaltningsorganer til andre fylker. Det er rimelig navlebeskuende å fylle åtte avissider uten å nevne dette.