Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Klimanihilisten

Espen Søbye bruker klimafornekterens argumentasjon.

«Det finnes to typer klimafornektere. De som fornekter klimavitenskapen og de som tilsynelatende anerkjenner klimavitenskapen, men lar være å handle i tråd med kunnskapen den gir. De siste er farligst, og gjør mest skade». Sitatet fra forfatteren Seth Klein åpner boken min Kloden brenner – Hva må gjøres? Morgenbladets anmelder Espen Søbye fremstår i Morgenbladet 3. juni som den andre kategorien klimafornekter.

«Gassen som i dag produserer strøm på feltene, vil bli solgt til kontinentet og føre til CO2-utslipp der. Sluttresultatet blir ikke all verden», skriver Søbye. Dette er klimanihilisme på sitt verste. Om argumentasjonen aksepteres, er den logiske konsekvensen at det heller ikke er vits i å kutte oljeforbruket fra fyringsolje, eller diesel fra dieselbiler! Oljen som spares vil jo bare bli brukt av andre.

Søbye mener at om alle utslipp fra bygging og drift av feltene regnes med, «kan dessverre ikke elektrifisering av sokkelen fremstilles som et stort skritt i riktig retning». Å hevde at kutt ikke er vesentlige er også klassisk argumentasjon fra den andre kategorien klimafornektere. 15,5 millioner tonn årlige utslipp av CO2 fra norsk oljeproduksjonen, er om lag 1/3 av samlede norske CO2-utslipp. Å hevde at å kutte alle disse, slik jeg foreslår, ikke er vesentlig, er enten kunnskapsløst eller en hån mot alle som i tiår har jobbet for å kutte norske utslipp tonn for tonn.

Grunnen til at vi ikke er kommet lenger i å stoppe klimakrisen, er at de som har interesse av å fortsette å forurense, har lyktes altfor godt med å få gjennomslag for argumenter av den typen Espen Søbye gjør seg til talsperson for.

Et sentralt poeng i boken min er å få frem det motsatte standpunktet, nemlig at alle utslipp må til null for å stoppe temperaturen i å stige. Poenget er styrket etter at det Internasjonale energibyrået nylig la frem en rapport om hvor kraftfulle grep som må til for å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. En anbefaling var at ingen nye olje- og gassfelt må godkjennes fra 2021, fordi eksisterende felt produserer den oljen og gassen det er rom for i overgangen til et netto nullutslippssamfunn.

Om Norge ikke elektrifiserer eksisterende felt, vil oljebransjen fortsette å bidra med 15,5 millioner tonn CO2 årlig. At Søbye argumenterer med at utslippene ikke bør kuttes med elektrifisering, får han selv stå til ansvar for, overfor alle som skal leve med de økende konsekvensene av klimaendringene. Jeg mener imidlertid at utslippene må vekk, fordi hvert tonn teller.