Debatt

Søbye i perspektiv

Mine medforfattere og jeg har aldri kritisert spørsmålene Michelet stiller. Vi har kritisert svarene hun gir, og måten hun har kommet frem til dem på, skriver Mats Tangestuen.

Kun for abonnenter