Debatt

Holocaust er norsk historie

Ole Kristian Grimnes gir uttrykk for et skille mellom norsk historie og jødisk historie. Men folkemordet skjedde også her, skriver Ingjerd Brakstad.

Nordmenn var både ofre og gjerningspersoner under holocaust. Deler av folkemordet på de europeiske jødene ble gjennomført på norsk jord. Holocaust som helhet var et prosjekt initiert av Nazi-Tyskland, men de norske jødene ble arrestert av landsmenn. Nordmenn deltok i folkemordet, og nordmenn var offer for folkemordet. Dette er en historisk realitet. Og dette gjør holocaust til en del av vår felles historie.

I forrige nummer av Morgenbladet gir professor emeritus Ole Kristian Grimnes uttrykk for et perspektiv på holocaust i Norge der det skilles mellom norsk historie og jødisk historie: «Om Mendelsohn [som var norsk-jødisk historiker] kan man kanskje tale om en slags naturlig utvikling, på den måten at det er jødene selv som tar opp sin historie.» Dette, at folkemordet er jødenes egen historie, reflekterer et særegent perspektiv på årene 1940-45, et perspektiv der holocaust ikke riktig er en del av norsk historie.

Men historien om et folkemord er ikke bare ofrenes historie, holocaust er ikke bare jødisk eller norsk-jødisk historie. Det er norsk historie. Dette er ikke et spørsmål om moral eller moralisme, vi kan faktisk holde oss til de historiske fakta. Folkemordet skjedde også her, nordmenn var offer, nordmenn var gjerningspersoner, nordmenn agiterte for og imot, nordmenn både hjalp og arresterte jødiske landsmenn – vi snakker om norsk historie.

Selvsagt har et angrep så gjennomgripende som holocaust preget den jødiske minoriteten på andre måter enn det har preget norske ikke-jøder – årene 1940 til 1945 artet seg grunnleggende annerledes for jødene enn for den øvrige befolkningen. Konsekvensene av folkemordet har preget den jødiske minoriteten langt inn i etterkrigstiden. Dette er tema som er blitt belyst av blant andre Irene Levin og Berit Reisel, som begge skriver med perspektiver som er særegne for den jødiske minoriteten. Levin og Reisels bøker kunne ikke vært skrevet av ikke-jøder. Men det er ikke slik at det er de norske jødene som bærer ansvaret for å forske på og formidle om folkemordet, og slik er det jo heller ikke i praksis. Folkemordet er en del av vår felles fortid, vår felles historie. Historien om holocaust er norsk historie.