Debatt

Begrepsbruken i psykisk helsevern skaper kunstige skiller mellom friske og syke

Hvis vi skal holde tapt livskvalitet og psykisk sykdom strengt atskilt, faller det store mellomsjiktet av folk med ulike grader av symptomer utenfor.

Kun for abonnenter