Debatt

Sluttreplikk

I Morgenbladet 4. juni gjør doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Agder, Niri Ragnvald Johnsen, ikke det minste forsøk på å forsvare sin tidligere misvisende gjengivelse og forståelse av synspunkter i boken Marcus Thrane – en foranskutt sosialdemokrat. Et portrett i politisk idéhistorie. Han gir i stedet et nytt eksempel på dårlig eller manglende lesing, ved å hevde at jeg er av den mening at all tenkning som peker både fremover og bakover, er selvmotsigende og eklektisk.

Han om det.