Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Kunnskap som beslutningsgrunnlag

Når det skal besluttes hvordan CO2-utslipp fra utvinningen av olje og gass på kontinentalsokkelen skal reduseres, bør beslutningsgrunnlaget være en oversikt over utslippene fra investeringene og driften av oljefeltene, samt av tilknyttet transportvirksomhet, og ikke som nå; hovedsakelig driften av feltene. En slik oversikt, tror jeg, vil kunne medføre mer radikale tiltak enn de som til nå er foreslått. Ønsket om en slik oversikt er derfor ikke klimanihilistisk eller klimafornektende, men det motsatte.