Debatt

Følelsene for naturen

Jeg er troende til å tenke at vi har levd for lenge vekk fra naturen til at den kan bli «levende» for oss igjen.