Debatt

Økokjærlighetens moral

Vi må forankre visjonen om naturens egenverdi i kjærligheten til alt eksisterende.