Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

NIMs anbefaling om klimakommisjon

Tore Wig antyder i sin interessante kommentar om offentlige utredninger at Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) har anbefalt en NOU om klima. Det er ikke riktig. NIM har anbefalt Stortinget å utrede opprettelsen av et permanent og uavhengig ekspertorgan med tilsyns- og rådgivningsmandat for å kontrollere at Norge kutter tilstrekkelig klimagassutslipp for å avverge alvorlige menneskerettighetsbrudd ved klimaendringer. Tilsvarende klimakommisjoner finnes i Danmark, Finland, Storbritannia, Irland, Frankrike og Tyskland. Der fungerer de som premissleverandører for en uavhengig domstolskontroll og en opplyst offentlig samtale om klima.