Debatt

Økodebattens manglende nyanser

Stabel feilleser meg når han påstår at jeg kun er opptatt av følelser.