Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Klimakrisen må forstås som en kamp mellom samfunnsklassene

Fortellingen om menneskearten som et handlende fellesskap er handlingslammende hvis målet er å bekjempe klimakrisens bakenforliggende drivkrefter.

Klima

Kun for abonnenter