Kåret til årets nisjenettsted! Kåret til årets nisjenettsted!
Debatt

Klimakrisen kan ikke reduseres til en kamp mellom menneske og natur

Det er ikke hos Marx vi finner den økologiske innsikten som trengs for å overskride den dominerende antroposentrismen.

Flomme

Kun for abonnenter