Debatt

Kyr og kjedelige nyanser

Hvordan endte vi så langt inne i denne uproduktive debattblindgata?