Debatt

Nei, folkeretten er internasjonal – ikke nasjonal

Det ville være et langt tilbakeskritt om folkeretten ble ansett som et nasjonalt fag, skriver Geir Ulfstein.