Debatt

Også den spesielle folkeretten er internasjonal

Det er uheldig å gi inntrykk av at den spesielle folkeretten som ensartet, slik Hellestveit gjør.