Debatt

Bankens taushetsplikt

Utfallet av Finanstilsynets vurdering burde være åpenbart.

Kun for abonnenter