Debatt

«Kraft er ikke kun en simpel vare»

Det er banalt når Frøvoll påpeker at markedet er den beste måten å regulere kraftomsetningen på, skriver Ove Vanebo.

.

Kun for abonnenter