Debatt

Åpent brev til Morgenbladets redaktør

Står redaktør Sæbø fast ved beslutningen om at det var greit å trykke Borchgrevinks tirade i den formen den fikk?

Kun for abonnenter