Debatt

Statsbygg misforstår eget samfunnsoppdrag

Det er ureflektert å utelate arkitektkonkurranse om fremtidens NTNU.