Debatt

Vi stryker elevene våre, og tenker etterpå

Fraværet har kanskje gått ned, men er skolen blitt et bedre sted?