Debatt

Stemmerett bør knyttes til myndighetsalder

Når 16-åringer ikke anses å være myndige, blir det pussig om de skal kunne bestemme over andre.